block-chain-3569791_1920

Când spunem inovație ne referim la orice este disruptiv în legătură cu o nevoie a consumatorilor. Felul în care are loc transformarea satisfacerii unei nevoi are legatură cu tipul inovației respective. Produs, proces, sau model al afacerii, totul poate să scurteze sau să ușureze satisfacerea unei nevoi anume, în așa fel încât să se transforme întregul peisaj. Inovația la nivel de produs aduce o noutate direct la nivelul nevoii. Atunci când nevoia există dar este satisfăcută fie in mod clasic fie prin punerea la un loc a mai multor nevoi distincte, un produs inovativ poate să ofere o noutate care să scurteze sau ușureze satisfacerea acelei nevoi. La nivel de proces, produsul există deja, însa este pus la dispoziția pieței sub o altă formă, de obicei digitală. Inovația la nivelul întregii afaceri are loc atunci când întregul model de livrare a valorii este transformat, astfel încât consumatorii au un avantaj. Așa cum felul inovației este important, tot așa de importantă este proporția inovației în total afacere. Inovația integrală este cea care schimba toate componentele ofertei, de la produs, la proces și la afacere. Este extrem de disruptiva dar în același timp foarte greu de asimilat de către piață. Atunci când nu se utilizează nimic din elementele existente ale unei afaceri, există un mare risc la fel de bine cum există un mare potențial. Multe afaceri esuează, pentru că piața refuză să recunoască valoarea într-un model total nou. Multe elemente ale business-ului sunt importante pentru determinarea succesului însă inovația este probabil cel mai important dintre ele. O afacere poate fi organizată impecabil, daca ceea ce inovează nu este potrivit pieței și valoarea nu este recunoascută de către consumatorii potențiali. Din acest motiv este nevoie de discuții extensive în legătură cu ideea inițiala. Discuțiile nu trebuie să fie viciate de grabă, presiune financiară sau poziții ale membrilor echipei. Toți trebuie să păstreze o minte deschisă ajustărilor pentru a exista premisele simplificării nevoilor. Există diverse rute logice pe care inovația poate să le parcurgă și uneori ruta aleasă nu este cea mai potrivită. Atunci întregul proces trebuie reluat iar ruta trebuie să fie schimbată. Nimic nu garantează ca o soluție este mai potrivită decât alta. Numai piața poate să confirme sau să infirme validitatea inovației. Sunt cazuri în care o idee nepotrivită este plasată în piața foarte eficient și consumatorii sunt induși în eroare. Succesul inițial nu este atunci de durata chiar dacă inițial pare a fi foarte spectaculos. Sunt alte cazuri în care o inovatțe de calitate este prost marketata și din mai multe motive, nu este plasată bine in piață. Șansele sunt mai mari de reușită însă spectrul eșecului este la fel de prezent ca și în primul caz. Nu există soluții magice însă revenim: discuțiile care se repetă iar și iar, sunt singurele care aduc valoare procesului creativ. Este singurul sfat valid. În rest, este numai analiză.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *