network community

Sa descriem fiecare componentă, adică crowdfunding pe de o parte si equity pe de altă parte. Crowdfunding este termenul folosit pentru a descrie felul în care o persoană sau o companie obține fonduri de la un număr mare de oameni (the crowd). Crowdfunding a fost stimulat de dezvoltarea Internetului, permițând celor care inițial se puteau adresa numai unui număr limitat de investitori să acceseze rețele cu audiență largă și să obțină funding mult mai ușor.

Noțiunii de crowdfunding, care nu oferă în schimbul banilor o participare directă în afacere a investitorilor, i s-a adăugat cuvântul equity, care semnifică obținerea finanțării în schimbul cedării de părți sociale sau acțiuni, celor care investesc. Așadar, equity crowdfunding este modul în care o afacere obține finanțare în schimbul cedării unei porțiuni de capital în businessul respectiv.

Alături de equity crowdfunding, mai există optiunile de debt crowdfunding sau peer to peer lending și reward crowdfunding, când oamenii investesc într-un proiect de care sunt pasionați, în schimbul unor recompense, de obicei ne-monetare, cum ar fi cadouri, bilete gratuite, produse ale firmei respective, sau o recunoaștere de un anume fel.

Revenind la equity crowdfunding, acesta reprezintă deci procesul prin care o companie, de obicei un startup, obține finanțare de la un număr mare de investitori (the crowd) cedând equity în schimbul acesteia. Pentru investitorii individuali (parte din Crowd) înseamnă că atunci când investesc, devin asociați sau acționari ai companiei în care au investit. Aceasta este o democratizare a felului in care investesc fondurile, abordarea digitală permițând oricui să contribuie la finanțări cu sumele pe care își permit să le investească, bucurându-se de beneficiile si riscurile asociate participarii directe la capitalul startup-ului.

Ce oferă platformele de equity crowdfunding? În primul rând, un sistem de risc management personalizat pentru fiecare investiție, calitatea analizei crescând sau diminuând buna reputație a platformei. Prealabil listării pe platformă, startup-urile sunt filtrate de sistemul de analiză, care în afară de experții platformei, conține și instrumente statistice de măsura a performanței și gradului de pregătire a afacerii. Comparativ cu fondurile de investiții, unde investitorii subscriu, iar fondul investește în ceea ce consideră un comitet de investiții mai potrivit, în cazul equity crowdfunding, investitorul are posibilitatea să își construiască propriul portofoliu, potrivit pregătirii și cunoștințelor acestuia, dar totodată în linie cu pasiunile si viziunea fiecăruia despre viitor. Atunci când ne referim la democratizare, această noțiune chiar se aplică în toate sensurile posibile. În afară de analiza de risc și de oportunitate, platforma de equity crowdfunding se ocupă de toate aspectele privind documentația, luând greutatea birocrației de pe umerii investitorilor. O data investiția făcută, prin desemnarea platformei ca și reprezentant, investitorii beneficiază de corporate governance la nivelul startup-ului si de raportări periodice în baza cărora își pot calcula valoarea investiției în orice moment.

Versatilitatea procesului de equity crowdfunding permite atât investitorilor individuali cât și angel investorilor sau fondurilor de venture capital sa investeasca alaturi de ei. De fapt, orice investiție este o combinație de parți interesate, fiecare participând la finanțarea startup-ului respectiv. Așadar, platforma de equitycrowdfunding este și mediul de sindicalizare necesar strângerii la un loc a unui număr ridicat de investitori, pentru a reprezenta un singur punct de contact cu startup-ul în cauză.

La fel ca în cazul tuturor investițiilor, există riscuri aferente pe care participanții la platformă ar trebui să le cunoască:

  • Pierderea capitalului; dacă o afacere eșuează și situația nu mai poate fi remediată, investitorii nu mai primesc nimic înapoi.
  • Lipsa de lichiditate; chiar daca startup-ul reușește, este puțin probabil ca investitorul să își poată vinde acțiunile în absența unui eveniment de exit, cum ar fi vânzarea companiei sau o nouă majorare de capital. Cu toate astea sistemul Seedblink permite existența unei piețe secundare, în care investitorul poate vinde unei alte persoane interesate, realizând profitul mai devreme.
  • Diluarea; Când se investește într-un early-stage, growth focused startup, este de așteptat că acel business să aibă nevoie de funding și în viitor, în așa fel încât dacă investitorii inițiali nu participă la majorările viitoare de capital sau nu se hotărăsc să iasă din afacere, vor fi diluați, procentul deținut în afacere diminuându-se. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *