entrepreneur-696976_1920

Există cazuri în care veniturile sunt înregistrate în contabilitate în fiecare lună deși nu încasăm mare lucru. La fel, observăm înregistrarea cheltuielilor, fără a face neapărat plăți în timpul lunii. De unde vine această „anomalie”? Anomalia vine din contabilitate. Unul dintre principiile de bază ale contabilitații spune că veniturile sau cheltuielile se înregistrează exact la data acestei operațiuni. Adică atunci când vindem si facturăm vânzarea fără a încasa banii pe loc – veniturile – și atunci când cumpărăm ceva fără a plăti pentru ceea ce am cumpărat pe loc, deși am primit o factură – cheltuielile. Așadar, conceptele de venituri si cheltuieli reprezintă operatiuni contabile diferite de încasari și plați cash. Și acestea sunt la rândul lor operațiuni contabile, însă sunt diferite de precedentele. Ne putem întreba, ce este mai important? Venitul sau încasarea? Cheltuiala sau plata? Pentru început, ele nu pot exista una fara cealalta: nu există încasări fără venituri și nu există plăți fără cheltuieli. Apoi, ideal ar fi ca momentele operațiunilor să fie concomitente: venitul cu încasarea și cheltuiala cu plata. Veniturile si cheltuielile se iau în considerare în calculul profitului lunar, care nu este altceva decât diferența acestora. Pentru ca profitul să fie echivalent cu cash-ul, ar trebui să vedem încasari si plăți in aceiași lună. Acest lucru se întamplă însă foarte rar. De obicei sumele încasate și plătite variază, idealul fiind ca încasările să depășească plățile. Acesta este motivul pentru care se întocmesc două rapoarte: contul de profit și pierderi, care totalizează veniturile și cheltuielile unei anumite perioade și raportul de cash flow – fluxul de numerar – care cuprinde mișcarile de cash ocazionate de plați si încasări. Ambele rapoarte sunt importante, sau mai bine zis, sunt importante împreună. Fiecare pe cont propriu spune jumătate de adevar. Asa că ar trebui să le consultăm pe amândoua deodată. Dar câți dintre noi consultă regulat măcar unul dintre ele?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *