pill-3203069_1920

Produsul final al contabilității îl reprezintă raportarea pe care trebuie o depunem la financiar de două ori pe an. Există alte rapoarte importante? Pentru cine sunt importante rapoartele contabile? În primul rând, conform accepțiunii generale, rapoartele contabile semestriale se întocmesc pentru a determina taxele ce trebuie plătite. La fel se întâmplă și cu decontul de TVA, care în cazul firmelor plătitoare de TVA, se depune lunar pentru taxele poată eventual fi plătite până în dată de 25 a lunii următoare. În afară de scopul fiscal însă, contabilii întocmesc o balanță la fiecare sfârșit de lună. Balanță, care este o varianta mai extensivă a bilanțului, reprezintă rezumatul patrimoniului firmei în ultima zi a fiecărei luni. Ce înseamnă patrimoniu? Nimic mai mult decât tot ceea ce „am” văzut din două puncte de vedere: „ce am” și „din ce bani am obținut” acele lucruri. Asta este un principiu al contabilității. Ca  putem surprinde realitatea în același timp, va trebui înregistrăm operațiunile în două locuri în același timp. Conturi de activ, care reflectă bunurile pe care le am și conturi de pasiv, care reflectă sursă din care provine activul respectiv. Având această poză la sfârșitul fiecărei luni, putem spune avem o evidență a soldurilor inițiale și una a mișcărilor din timpul fiecărei luni. În baza balanței lunare se sintetizează bilanțul contabil ca și instantaneu în ultima zi a lunii, iar o parte a balanței se transformă în contul de profit și pierderi. Spre deosebire de bilanț, contul de profit și pierderi reprezintă un istoric al tranzacțiilor din timpul lunii, o trecere în revista a veniturilor și cheltuielilor. Dacă bilanțul ne prezintă soldurile conturilor la sfârșitul perioadei, diferența dintre două bilanțuri succesive se transformă în raportul de cash-flow. Acesta ne arată situația generării sau consumului de cash a diferitelor activități ale firmei. Părerea noastră este în afară de profitul sau pierderea pe care o înregistrează firma la în moment dat, mai putem obține informații despre creșterea sau scăderea poziției de cash între două date fixe. Mai mult, dacă interpretăm rapoartele, adică dacă calculăm indicatori pe baza acestora, putem trage concluzii utile în legătură cu evoluția clienților, a furnizorilor și a stocurilor. Acești indicatori sunt utili numai prin comparații între mai multe perioade, putând astfel tragem o concluzie în privința dinamicii lor. Așadar, este bine înțelegem ce reprezintă rapoartele contabile, dar cel mai important lucru este înțelegem variația indicatorilor. Și acest lucru nu se mai numește contabilitate. Se numește management financiar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *