Businessman trying to balance on ball and seesaw

Trebuie să înțelegem ca lichiditatea activelor, definește în principiu capacitatea noastră de rambursare a creditelor și plată a datoriilor. Un activ este lichid, dacă poate fi rapid transformat in cash, în timp ce un pasiv este lichid atunci când el trebuie rambursat în viitorul apropiat. Este riscant sa finanțăm active ne lichide – mașini, echipamente –  cu pasive lichide, pe termen scurt, pentru că pasivele vor fi scadente înainte ca activele să genereze destul cash pentru a plăti. Un astfel de „mismatch” al maturităților, forțează afacerile să rostogolească sau să refinanțeze pasivele care devin scadente pentru a evita insolvența. Doi indicatori comuni care măsoară lichiditatea activelor unei companii față de pasivele ei, sunt Rata Curentă si Testul Acid. Rata Curentă compară activele care se vor transforma în cash în decursul unui an, cu pasivele care ar trebui plătite tot într-un an.  O afacere cu o rată scăzută nu este lichidă, în sensul în care nu își poate transforma activele curente în destul cash, pentru a se achita de datoriile scadente. Trebuie să se bazeze de fapt pe profitul operațional sau pe finanțare atrasă din exterior. Testul acid, uneori numit Rație Rapidă, este un indicator care măsoară lichiditatea mai conservator. El este identic cu Rata Curentă, cu excepția faptului ca numărătorul este redus cu valoarea stocurilor. Stocurile sunt scăzute pentru că de cele mai multe ori sunt de cele mai multe ori ne lichide.  In condiții dificile, o afacere sau creditorii săi pot scoate foarte puțin cash din vânzarea stocurilor. În cazul lichidărilor forțate vânzătorii obțin de obicei 40% sau mai puțin din valoarea contabilă a stocurilor. Trebuie să recunoaștem că acești indicatori sunt niște măsuri destul de crude ale lichidității din cel puțin două motive: În primul rând, rostogolind niște datorii pe termen scurt cum ar fi cele către furnizori, nu avem nici un fel de risc de insolvență, dacă compania este cel puțin marginal profitabilă. Afacerile inovative însă, sunt rareori profitabile și din acest motiv va trebui sa fim atenți. În al doilea rând, mai puțin atunci când compania nu intenționează să iasă din afaceri, majoritatea cash-ului generat prin eventuala lichidare a activelor curente, nu poate fi folosit pentru reducerea pasivelor, pentru că trebuie folosit înapoi de afacere pentru a sprijini continuarea operațiunilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *